Pomiary elektryczne

Nasi specjaliści zajmują się wykonywaniem pomiarów elektrycznych dla firm, hoteli, instytucji państwowych i Klientów indywidualnych. Oferujemy usługi w zakresie pomiarów odbiorczych, okresowych i eksploatacyjnych. Badamy i określamy wydajność urządzeń elektrycznych i energetycznych, takich jak transformatory, silniki, rozdzielnie czy układy okablowania. W zakres naszych kompetencji wchodzą pomiary automatyki zabezpieczeniowej, ochrony przeciwpożarowej i instalacji odgromowych. Lata doświadczenia i specjalistyczny sprzęt pozwalają nam wykonywać rzetelne i dokładne pomiary elektryczne.

 

Przeglądy instalacji elektrycznych

W naszej ofercie znajdziecie Państwo przeglądy instalacji elektrycznych. Częstotliwość wykonywania przeglądów jest określona prawnie, w celu zapobiegania ewentualnym awariom i zapewnieniu bezpieczeństwa budynkom. Wykonujemy pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych o III-fazowych, pomiary wyłączników różnicowoprądowych oraz pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej. Wykonujemy również oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu.

pomiary elektryczne gniazdka


plany techniczne